باچادر بود و متانتش از دور داد می زد! فقط یه چیزی که به چشمم خورد سرش بود و اون به اصطلاح ِ پیامبر(ص) کوهان شتر!
خیلی زیاد از اینکه دیدم دختری مثل اون،باحجاب، موهاش رو اینطور بالی سرش جمع کرده ناراحت شدم.
پشت سرش وارد حیاط دانشگاه شدم، هی با خودم کلنجار رفتم که تذکر بدم بهش یا نه؟! از چهره اش معلوم بود که ورودی امساله. 
همینطور پشتش می رفتم که دلمو زدم به دریا و با یه تصمیم و یه جهشِ بلند رفتم کنارش و صداش کردم.
اولش بهش گفتم که اصلاً قصد جسارت و بی احترامی ندارم و به خاطر حجاب و متانتش به خودم اجازه دادم برم جلو. اونم به حرفام گوش می داد.
بهش گفتم حتما این حدیث پیامبر رو شنیدی که در آخرالزمان زنانی هستند که موهاشون رو مثل کوهان شتر میذارند و ... .
مکث کردم، خودش متوجه شده بود، یه کمی هم خجالت کشیده بود. دوباره بهش گفتم که به خاطر نجابتش جلو رفتم. بهش گفتم هیچ فکر بدی درباره ات نکردم.
از رشته اش پرسیدم و اسمش. دستمو جلو بردم و خودمو معرفی کردم و آرزوی این که دوستای خوبی برای هم باشیم. و سریع ازش جلو زدم که برم کلاسم.
می دونم که شاید بعدا نبینمش. 

آپلود عکس

1.رسول خدا - صلّی الله علیه و آله : زمانی که دیدید زنانی موهای سر خود را مثل برآمدگی پشت شتر نموده و در میان نامحرمان ظاهر می شوند، به آنها بگوئید که نمازشان قبول نیست.«کنزالعمال/ ج 16/ ص 392»

2.پیامبر اعظم صلی الله و علیه و آله : دو گروره از دوزخیان را دیدم که در این زمان هنوز نیامده اند ... زنانی که پوشیده ولی برهنه اند.... سرهایشان را مانند کوهان شتر برجسته می کنند، اینان به بهشت نمی روند و بوی بهشت را که از فاصله ای بسیار زیاد به مشام می رسد، استشمام نمی کنند. «میزان الحکمه/ج1/ص530»

3.رسول خدا - صلّی الله علیه و آله: در آخر الزمان از میان امت من زنانی خواهند آمد که پوشش دارند اما برهنه اند و بر سرهایشان بر آمدگی مانند کوهان شتر خراسانی وجود دارد ... پس آنان را لعنت کنید که ملعونند. «صحیح مسلم /ج6/ص168»

وضعیّت پوشش زنان درآخرالزّمان
روایت شده است که از صنف آتش هستند و بعد از در آتش افتادن، هرگز دیده نمی شوند؛ زنانی که پوشیده و برهنه هستند( لباس های بدن نما می پوشند) و با ناز و عشوه راه می روند و سر هایشان مثل کوهان شتر است( موهای خود را بدین گونه جمع کرده اند) اینان وارد بهشت نمی شودند و حتی بوی بهشت را هم استشمام نمی کنند در حالی که بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می رسد.کنز العمال –ج16-ص383
پیامبر(ص)می فرمایند: " در آخر امت من، مردانی پیدا می شوند که زنان شان در عین لباس پوشیدن لخت وعور هستند و بر سرشان چیزی همانند کوهان اشتران لاغر است، آنها عطر بهشت را نمی شنوند، آنها را لعنت کنید که آنها از رحمت خدا به دور هستند".
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: به خدا قسم این دنیا نگذرد تا زمانی که مردم سنگباران شوند.گفتند: چه هنگام واقع خواهد شد؟فرمودند: وقتی دیدی زن ها بر زین سوار شوند، زن های آوازه خوان زیاد شوند، مردها به مردها و زن ها به زن ها اکتفا کنند و...مستدرک حاکم، ج 4، ص 437
روایت شده است که زنان خود را شبیه به مردها و مردان خود را شبیه زنان می سازند.کنز العمال، ج 16، ص 385
امام علی(ع) میفرمایند: «ظاهر میشود در آخرالزّمان که بدترین زمانهاست، زنانی که در عین لباس پوشیدن لخت و عور هستند.»

وضعیّت سیاسی زنان درآخرالزّمان
یکی از مسائلی که در حکومتهای آخرالزّمان مطرح است، بنا بر اخباری که از معصومان(ع) وارد گردیده است، سلطه و نفوذ زنان در امور سیاسی میباشد:
امیرمؤمنان(ع) میفرماید: «... و آن هنگامی است که زن ها مسلّط شوند، کنیزان تسلّط پیدا کنند و کودکان حکومت کنند.»1
«هنگامی که زنها بر تخت سلطنت چیره شوند و بر هر مردی چیره باشند و جز خواسته آنها عملی نگردد.»2
امام صادق(ع) میفرمایند: «و زنان را می بینی که به سان مردان، مجالس (کنفرانس) راه می اندازند.»3

وضعیّت اقتصادی زنان درآخرالزّمان
یکی از مهمترین مشکلاتی که بشر در آخرالزّمان با آن سخت دست به گریبان است، مسائل و مشکلات اقتصادی است. نابه سامانی عظیم اقتصادی در سرتاسر جهان به وقوع می پیوندد و زنان از این واقعه شوم، در امان نخواهند بود؛ بلکه بیشترین ضربه را آنها خواهند خورد.
پیامبر فرمودند: "هنگامی که زنها برای طمع دنیا در داد و ستد همسرانشان شرکت کنند. مردها خود را به صورت زنها و زنها خود را به صورت مردها در می آورندلعنت خدا بر زنانی که خود را به صورت مرد در می آورند و مردانی که خود را به صورت زن در می آورند."
امام صادق(ع) در بیان نشانه های ظهور می فرمایند: «بعضی از مردان را می بینی که از راه فساد زنان خود ارتزاق می کنند.»4
حضرت علی(ع) در بیان نشانه های ظهور می فرمایند: «زنان در آخرالزّمان به خاطر حرص به دنیا در کسب و کار همسران خود شرکت می نمایند.»5

وضعیّت اجتماعی زنان در آخرالزّمان
1. عدم امنیّت برای زنان: از انحرافات خطرناک که جامعه پیش از ظهور به آن گرفتار می گردد، بی امنیّتی خانوادگی و ناموسی است، این مسئله آن چنان فراگیر می شود که کمتر کسی می تواند یا می خواهد از آن جلوگیری نماید.»6
حضرت علی(ع) در این خصوص میفرمایند: «سفیانی در حالی که نیزه ای در دست دارد، زنی باردار دستگیر می نماید و به یکی از یارانش می گوید: به او تعدّی نما و او سپس شکم زن را می درد و جنینش را بیرون می آورد و هیچ کس نمی تواند چنین وضعیّت هولناکی را تغییر دهد.»7
2. هبوط مسائل اخلاقی و انسانی در زنان: جامعه پیش از ظهور، جامعه ای مملوّ از فساد و بی بند و باری هایاخلاقی است، کردارهای حیوانی گروهی انسان نما، آن چنان فراگیر می شود که حالت عادّی به خود میگیرد. روایاتی که این وضع اخلاقی پیش از ظهور را بیان نموده اند، بسیار زیاد است.
محمّد بن مسلم میگوید: به امام باقر(ع) عرض کردم: قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام(ع) فرمودند: «آنگاه که مردها خود را شبیه زنان نمایند و زنها شبیه مردان شوند، آنگاه که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان.»8
و در حدیثی از امام صادق(ع) است که فرمودند:
«... در آن زمان زنان را می بینی که از بذل خود به کفّار هیچ واهمه ای ندارند.»9
مجلسی در جایی دیگر از بحارالانوار می آورد: " زنها را می بینی که با زنها آمیزش می کنند و زنها لخت و عور می باشند و زینت هایشان را آشکار می کنند و از دین بیرون می روند و به فتنه ها می گرایند و به سوی شهوت ها و لذت ها می شتابند، محرمات الهی را حلال و در جهنم جاودان هستند. هنگامی زنان را می بینی که با خشونت با همسرانشان رفتار کنند و آنچه او نمی خواهد انجام دهند و...".
پیامبر(ص)می فرمایند: " زنا دادن به صورت یک فضیلت برای زن بازگو می شود، دیگر منتظر شب نمی شوند که تاریکی آنها را بپوشاند، زیرا جرأت بر خدا به آن حد می رسد". محمد باقر مجلسی در بحار الانوار می نویسد: یعنی دیگر نیازی به مخفی کاری نیست، بلکه آشکارا گناه می شود .
مجلسی در بحار الانوار از پیامبر می نویسد که فرموده اند: " هنگامی که ببینی زن از همسرش مطلع است که او با هم جنس خود رابطه دارد (هم جنس بازی می کند) و به روی او نمی آورد و می بینی که در بهترین خانه ها زن تشویق می شود که فسق و فجور کند".
3. افزایش زنان بی سرپرست: در آخرالزّمان وضعیّت به گونه ای است که بر اثر جنگهای پی در پی، تعداد مردان کاهش چشمگیری می یابد و به همین دلیل، زنان زیادی بی سرپرست می گردند و به دنبال کسی هستند تا سرپرستی ایشان را به عهده گیرد.
رسول خدا(ص) می فرمایند: «قیامت برپا نمی شود، مگر اینکه برای پنجاه زن یک سرپرست باشد.»11
و در حدیث دیگری می فرمایند: «زمانی فرا رسد که پنجاه زن با یک مرد رو به رو شده، یکی می گوید: ای بنده خدا مرا بخر و دیگری میگوید به من پناه ده.»12
با مقایسه اخباری که در مورد زن آخرالزّمان به ما رسیده و وضعیّت کنونی زن از حیث اجتماعی و اخلاقی، بین زن امروز و زن آخرالزّمان شباهت بسیاری دیده می شود. امّا این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نمی توان فساد اخلاقی را برای تمام زنان تعمیم داد، زیرا در آن زمان، زنان آگاه، عفیف و باایمانی نیز وجود دارند که از اوضاع بد آن زمان متأثّرند. امّا وضع عمومی به شکل دیگری است.13

و بطورکلی:

به نقل از رسول اکرم(ص) :

۱.جامه ی کا فران بپوشند
۲.خود را به شکل مستکبران در آورند
۳.بر زین ها سوار شوند
۴.سرشان را چون کوهان شتر درست می کنند.
۵.در آمد شوهرشان آنها را کفاف ندهد.
۶.فاسد می شوند.
۷.برای طمع دنیا در داد وستد همسرانشان شرکت می کنند.
۸.خود را به صورت مردان در می آورند.
۹.جامه ی مردان را می پوشند.
۱۰.بی حیا می گردند.
۱۱.به همسران خود تمکین نکنند.
۱۲.در عین لباس پوشیدن اندامشان اشکار است.
۱۳.زنان از اینکه همسران شان با همجنس خود رابطه دارند آگاهندولی به روی خود نمی آورند.
۱۴.در بهترین خانه ها زن تشویق به فسق وفجور می شود.
۱۵.رابطه ی نا مشروع به صورت یک فضیلت بازگو می گردد.
۱۶.اختلاطشان با مردان زیاد می شود.
۱۷.با همسرانشان با خشونت رفتار می کنند.
۱۸.حکومت می کنند.

و به نقل از امیرالمومنین (علیه السلام) :
۱.زینت های خود را آشکار می کنند.
۲.از دین خود خارج می شوند.
۳.به سوی لذت ها وشهوت ها می شتابند.
۴.محرمات الهی را حلال می شمارند.
۵.پدر ومادر نزد وی خوار شمرده می شوند.
۶.زنها از مردان در خواست ازدواج می کنند.

وضعیت زنان در آخرالزمان آنقدر به ابتذال کشانده می شود که خطرآن حتی جوامع اسلامی را بصورت جدی تهدید می کند.از این رو در مجموعه روایاتی که از سوی پیامبراکرم(ص)وائمه اطهار (ع)در رابطه با امت آخرالزمان بدست ما رسیده است بخش زیادی از آنها مربوط به وضعیت زنان آخرالزمان است که رسول مکرم اسلام(ص)ضمن بیان آن وضعیت خطرات ناشی از آن را گوشزد نموده وامت اسلامی را نسبت به فرو رفتن در این منجلاب هشدار داده است.ضروریست زنان در عصرغیبت گوش جان به این مواضع گرانقدر سپرده وهمچون دیده بانی بصیر وآگاه وبعنوان فرهنگ سازان جامعه با آگاهی نسبت به خطرات خود وجامعه را از این مرداب وحشتناک نجات دهند.

زن اگر در جایگاه واقعی خود در عالم هستی قرار گیرد موجودیست نجات دهنده وحیات بخش.در غیراین صورت تبدیل به موجودی می گردد که یک جامعه را بسوی انحطاط می برد.در این بخش از نوشتار برای آشنایی با وضعیت جامعه پیش از ظهور به بخشی از سخنان معصومین(ع)اشاره می نماییم.

گویند روزی پیامبراکرم(ص)درجمع صحابی خود فرمودند:"کیف بکم اذا فسدت نساء کم وفسق شبانکم ولم تامروا بالمعروف بل امرتم ونهیتم عن المعروف واذا رایتم المعروف منکرا والمنکر معروفا"چگونه میشود حال شما هنگامی که زن های شما فاسد شوند وجوانان شما به فسق وفجور بگرایند وشما نیز بجای امربمعروف ،امر به منکر ونهی از معروف نمایید!معروف را منکر بپندارید ومنکر را معروف"

اصحاب با تعجب پرسیدند :آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟"ویکون ذلک یا رسول الله؟"قال نعم وشر من ذلک.پیامبر(ص)فرمودند: "بلی بدتر از این هم خواهد شد"

وبعد پیامبر(ص)به بیانی تفصیلی تر وضعیت دوران آخرالزمان پرداختند وفرمودند:هنگامی که زن ها برای طمع دنیا در داد وستد همسرانشان شرکت کنند ،مردها خود را بصورت زن وزنان خود را بصورت مرد در می آورند.لعنت خدا بر زنانی که خود را بصورت مرد در می آورند ومردانی که خود را بصورت زن در می آورند.

علت اینکه پیامبر اکرم(ص)با این تندی از زنان ومردان آخرالزمان سخن می گویند شاید به این جهت است که آنها از ناموس خلقت وآیین فطرت بیرون رفته اندو سنت های حاکم بر نظام آفرینش را زیر پانهاده وبا سرشت خویش در افتاده اند.

حضرت در ادامه می فرمایند:"زنا دادن بصورت یک فضیلت برای زن بازگو میشود ،دیگر منتظر شب نمی شوندکه تاریکی آنها را بپوشاند زیرا جرات برخدا به آن حد می رسد"یعنی دیگر نیازی به مخفی کاری نیست بلکه آشکارا گناه میشود.همچنین در ادامه روایت به فراوانی اختلاط زن ومرد به عنوان یکی دیگر از منکرهای آخرالزمان اشاره می گردد(بحارالانوار ج2 ص257-254)

حضرت امام صادق (ع)نیز می فرمایند:" در دوره آخرالزمان، بعضی از مردان از راه فساد زنان درآمد کسب میکنند" بنگاه سرمایه داری عظیم در حال حاضر که به خرید وفروش زنان می پردازند مویدی بر این مطلب است.در ادامه حدیث:هنگامی که زنان جامه مردان پوشند وپوشش حیا از آنها گرفته شود وخداوند لعنت کند زنی را که خود را به صورت مرد جلوه دهد.

حضرت رسول اکرم (ص) درادامه توصیف آخرالزمان می فرمایند:درآخر امت من مردانی پیـــدا میشوند که زنانشان در عین لباس پوشیدن لخت وعور هستند وبر سرشان چیزی همانن کوهان اشتران لاغر است،آنها عطـــر بهشت را نمیشنوند.آنها را لعنت کنید که آنها از رحمت خداوند به دور هستند. و هنگامی که ببینی زن از همسرش مطلع اســـت که او با هم جــنس خود رابطه دارد وبه روی او نمی آورد ومی بینی که دربهترین خانه ها زن تشویق می شود که فسق وفجور کند.

جامعه پیش از ظهورجامعه ای مملو از فساد وبی بندوباری اخلاقی ست واز جمله فسادرایج در دوره آخرالزمان،رواج همجنس بازی است.به صورتی که جنبه ی قانونی پیدا می کند وبه آن رسمیت داده می شود واگر کشوری زیر بار این فساد اخلاقی نرود،به آن متعرض می شوندواو را مورد تمسخر قرار می دهند.

محمدبن مسلم می گوید به امام باقر(ع)عرض کردم:"قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟"امام فرمودند:آنگاه که مردها خود را شبیه زنان نمایند وزن ها خود را شبیه مردان،آنگاه که مردان به مردان اکتفا کنند وزنان به زنان"

ودر حدیث دیگری امام صادق(ع)فرمودند:"در آن زمان ،زنان را می بینی که از بذل خود به کفار هیچ واهمه ای ندارند"آمار بالای دختران در برخی ممالک اسلامی که خود را در بازارهایتجارت دختران جوان در کشور های اروپایی در معرض فروش قرار می دهند،حکایت از تحقق این روایت دارد.

"زن ها را می بینی که با زن ها آمیزش می کــنند وزن ها لخت وعور می باشند وزیـنت هایشان را آشکار می کنند واز دین بیرون می روند وبه فتنه ها می گرایند وبسوی لذت ها  می شتابند، محرمات الهی را حلال ودر جهنم جاودانند.هنگامی زنان را می بینی که با خشونت با همسرانشان رفتار می کنند وآنچه او نمی خواهد انجام دهند."

حضرت علی(ع)نیز می فرمایند: درآخرالزمان ،زنان به خاطر حرص به دنیا در کسب وکار همسران خود شرکت نمایند.شاید این روایت اشاره به آن داشته باشد که زنان در بازی ثروت اندوزی ســرمایه داران، بی توجه به این لطـف الهی که آنان را ازوظیفه تامین مایحتاج ومخارج زندگی فارغ کرده است،دوشــادوش مردان از صبح تا شام را در شرکت ها و کارخانه جات سپری میکنند وفرزندان وخانواده خویش را از نعمت تربیت وعاطفه ورزی محروم می نمایند.(بحارالانوار ج52 ص260-254)

منبع:رسالت های زن منتظر(نوشته مریم معین الاسلام وعلی غلامی)

تصاویر این رابطه