مقاله ای کامل در مورد خوارج از دیدگاه نهج البلاغه

نخستین چهره خوارج در تحقیق این موضوع که چه عاملى موجب گردید، که این ضربه ى غیر قابل جبران بر مسیر زمامدارى شایسته ى حضرت امیرمومنان وارد گردد و گروهى به نام خوارج در برابر این حکومت آگاه و عادلانه قیام کنند، لازم است مانند یک روانکاو در روح جامعه ى اولین اسلام کاوش ...